Eucharystia

Właściwą nazwą dla popularnej "Pierwszej Komunii" jest "pierwszy udział w Eucharystii". Sakrament Eucharystii jest najpełniejszym objawieniem miłości Boga do człowieka. Przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus stał się nie tylko jedną drogą, prawdą, ale i życiem, które udziela się wiernym poprzez udział w darze Eucharystii. Miłość Miłosierna Trójjedynego Boga przekracza granice czasu i miejsca, aby w tajemnicy konsekrowanego Ciała i Krwi Pańskiej znaleźć miejsce w sercu i duszy wierzącego chrześcijanina.

" Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6,57)

                                     

Podkategorie

Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz2,18). Bóg daje mu niewiastę "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako pomoc, reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc. "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz2,24). Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był na początku zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt19,6)  KKK 1605