Michał Archanioł,różaniec,modlitwa

Różaniec składa się z medalika św.Michała Archanioła i Anioła Stróża oraz 40 paciorków.

 

KORONKA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

- Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

- Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

- Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

- Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

 

POZDROWIENIE I - na cześć Chóru Serafinów

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów

zapal nas, Panie ogniem doskonałej miłości. Amen

POZDROWIENIE II - na cześć Chóru Cherubinów

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów

udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu,

a postępowania drogą doskonałości chrześcijańskiej. Amen

POZDRIWENIE III - na cześć Chóru Tronów

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów

wlej, Panie, w serca nasze ducha prawdziwej i szczerej pokory. Amen

POZDROWIENIE IV - na cześć Chóru Panowań

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań

daj nam, Panie, łaskę panowania nad naszymi zmysłami

i naprawiania skażonych namiętnośći. Amen

POZDROWIENIE V - na cześć Chóru Mocarstw

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw

zachowaj, Panie, dusze nasze od zasadzek i pokus szatana. Amen

POZDROWEINIE VI - na cześć Chóru Potęg

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg niebiańskich

użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego. Amen

POZDROWIENIE VII - na cześć Chóru Księstw

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw

napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa. Amen

POZDROWIENIE VIII -  na cześć Chóru Archaniołów

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów

obdarz nas, Panie, wytrwałością w wierze i w dobrych uczynkach,

abyśmy mogli osiągnąć chwałę w niebiosach. Amen

POZDROWIENIE IX - na cześć Chóru Aniołów

- Ojcze nasz... (1raz), Zdrowaś Maryjo... (3 razy)

Za przyczyną św.Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów

spraw, Panie, abyśmy doznając od nich opieki w tym życiu

zostali zaprowadzeni do chwały wiecznej w niebie. Amen

Na cześć św.Michała Archanioła

- Ojcze nasz...

NA cześć św.Gabriela Archanioła

- Ojcze nasz...

Na cześć św.Rafała Archanioła

- Ojcze nasz...

Na cześć swego Anioła Stróża

- Ojcze nasz...

Najchwalebniejszy Książę św. Michale, Zwierzchniku i Wodzu zastępów niebiańskich,

obrońco dusz, pogromco zbuntowanych duchów, przyboczny sługo królewskiego Domu Bożego,

a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz w swej nadziemskiej doskonałości i mocy,

ratować od złego nas, którzy z ufnością uciekamy się do Ciebie. 

Spraw, abyśmy pod skrzydłami Twej niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego Boga.

- Przybądź, św.Michale Archaniele.

- Na pomoc ludowi Bożemu.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który cudem dobroci i miłosierdzia

dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła św.Michała

na Księcia swego Kościoła, dozwól błagamy, aby ten święty Archanioł

uwolnił nas swą dobroczynną prawicą od wszelkich nieprzyjaciół tak tych,

którzy nas teraz dręczą, jak i tych, którzy w godzinę śmierci czyhać będą na naszą zgubę;

by zaprowadzić nas przed oblicze Majestetu Twego.

Przez zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen