Koronka do 7 boleści NMP

 

Koronka do siedmiu boleści Maryi składa się z 7 części po 7 koralików, z 7 medalików przedstawiających bolesne chwile z życia Jezusa i Maryi oraz z medalika Matki Boskiej Bolesnej.

 

Koronka do siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny

 

P. Matko Bolesna, porusz serce moje.

W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.

 

Boleść I: Proroctwo Symeona

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz.

A stanie się to dlatego, że Jej Synowi niektórzy będą się sprzeciwiać.

Owocem tajemnicy jest poddanie się woli Bożej jak Maryja.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała Ojcu...

 

Boleść II: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął Dziecię i Matkę Jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda.

Maryja w czasie tej tułaczki przeżyłą wiele zmartwień. 

Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego jak Maryja.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała Ojcu...

 

Boleść III: Zgubienie Jezusa

 Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc, szukali Jezusa.

Czy może być większa boleść dla Matki?

Owocem tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała Ojcu...

 

 Boleść IV: Spotkanie z Jezusem na drodze krzyżowej

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę.

A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być to spotkanie.

Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyżów.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała Ojcu...

 

Boleść V: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Obok Krzyża Jezusowego stała Matka Jego.

Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata.

Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała  Ojcu...

 

Boleść VI: Zdjęcie Jezusa z Krzyża

 Zdjęte z Krzyża ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi.

Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. 

Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte rany i obmywa je swoimi łzami.

Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała Ojcu...

 

 Boleść VII: Złożenie Jezusa do grobu

Umęczone ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej.

Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą, że Syn zmartwychwstanie.

Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo (7x), Chwała Ojcu...

 

Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:

Zdrowaś Maryjo (3x)...