Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Tysiąclatka

 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydawnictwa Pallotinum to piąte wydanie Biblii Tysiąclecia. Jako jedyne Pismo Święte zostało zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski do stosowania w liturgii Kościoła Świętego.
Niniejsze V wydanie w przekładzie z języków oryginalnych opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. Wydanie w oprawie twardej z bordowej skóry ekologicznej posiadamy w formacie dużym i małym oazowym.

Wydanie to zawiera następujące zmiany:
* wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg oraz przypisy unowocześniono i przystosowano do potrzeb czytelnika szukającego miejsc równoległych w Biblii;
* dokonano zmian merytorycznychsamego przekładu w imię jego większej zgodności z tekstem oryginalnym
* poprawiony i ujednolicony został język i styl przekładu.

"Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i nasze postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny <aż po krańce ziemi> O to się modlę, upraszając błogosłaawieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego". Jan Paweł II 11 lutego 1999r.