Anioł Stróż


Anioły są naszymi przyjaciółmi, zawsze stają po naszej stronie. Wspierają nas w trudnościach, które napotykamy w życiu. Są z nami, kiedy cierpimy i gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie. Możemy liczyć na nie w każdej sytuacji, wystarczy je poprosić! Książka podaje wybór modlitw o wstawiennictwo aniołów w różnych sprawach, ale także zawiera informacje o aniołach zaczerpnięte z Biblii, magisterium Kościoła, w tym z pism Tomasza z Akwinu, a także tradycyjnych wierzeń.

Przytacza świadectwa osób. które w swoim życiu doświadczyły anielskiej interwencji.

"Bo swoim aniołom, dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach." Ps 91