W skarbcu modlitewnym znajdziemy kilkaset modlitw do Ducha Świętego, dzięki któremu "niemożliwe" staje się możliwe. W Zbiorze tym znajdziemy modlitwy św. Jana Pawła II, modlitwy ojców Kościoła, litanie, koronki, nowenny, hymny, modlitwy o dary Ducha św, modlitwy bierzmowanych, świętych, na każdy czas. NIechaj obudzą one w każdym człowieku pragnienie życia w Duchu Świętym.