Matka Boża niosąca Ducha Świętego,obraz Ducha Świętego,Duch Święty

 

Pneumatofora, Oblubienica, ikona Ducha Świętego     Pneumatofora, Maryja Oblubienica Ducha Świętego,obraz Ducha świętego     Oblubienica Ducha Świętego, Maryja ikona Ducha Świętego

Ikona Matki Bożej niosącej Ducha Świętego

Pneumatofora

 

Ikona wykonana na drewnie techniką własną, ręcznie zdobiona, złocona, lakierowana.

Dostępna w wymiarach: 9x12cm, 13x17cm, 18x23cm, 25x33cm.  

 

Pierwsza ikona Maryi niosącej Ducha Świętego powstała w XX wieku w pracowni Karmelu Miłości Miłosiernej braci Trapistów z Tibhirine. Ikona jest owocem medytacji nad tekstami św.MAksymiliana Kolbe, który widział w Maryi autentyczną ikonę Ducha Świętgo. W jedności Maryi z Duchem Świętym można dostrzec niejako Wcielenie Ducha Bożego. Ponieważ Trzecia Osoba Trójcy Świętej nie jest wcielona i nie posiada swej jako postaci, a Maryja nosi miano Oblubienicy Ducha Świętego, jest pierwszym stworzeniem ukształtowanym przez Ducha Uświęciciela (KK56), a jej życie było kierowane przez Boskie Tchnienie do tego stopnia, iż uważa się ją jako ikonę Ducha Świętego.

Ikona przepełniona jest prostotą, panuje w niej cisza zachęcająca do medytacji niepojętych dla nas prawd. Maryja w niebieskiej szacie wyrażającej Boską Obecność w dłoniach trzyma symbolizującą Ducha Świętego gołębicę, tuląc ją do serca. Na szacie Maryi znajdują się trzy złote gwiazdy - na głowie i na ramionach - oznaczające że Maryja zawsze była dziewicą, przed poczęciem Syna, w trakcie i po urodzeniu Jezusa.

Maryja była prowadza przez Ducha Świętgo przez całe swoje życie, była Mu wierna i posłuszna. Stanowiła z Nim jedność. To Duch Święty sprawił, że z serca Maryi wypłynęło Fiat a później Magnificat. To Duch Święty natchnął prośbę Matki do Syna na korzyść weselników w Kanie. Duch Boży podtrzymywał Dziewicę w Jej niezmiernym bólu pod Krzyżem i poszerzył serce aby przyjęło testament umierającego Syna, by została Matką Jego uczniów. To również Duch Święty utrzymywał wiarę Maryi w Zmartwychwstanie Chrystusa i uczynił z Niej Orantkę Wieczernika.

(Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wrocław 2004) 

 

 Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc,

odnów nas swą ożywczą łaską i spraw,

abyśmy byli wiernymi świadkami Twej prawdy.

Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagć naszą słabość,

ześlij ogień Twej Bożej mocy, by oczyścił nas, umocnił

i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen