święty Józef,obraz św Józefa,ikona

 

Święty Józef, sługa Boży, obraz Józefa     obraz Józefa, opiekun ziemski Jezusa,Józef stolarz     Józef z Jezuskiem, obraz Józefa

Obraz św. Józefa

Ikona wykonana ręcznie techniką własną, złocona i utwardzana lakierem.

Dostępny w wymiarach: 9x12cm, 13x17cm, 18x23cm, 25x33cm.

 

Święty Józef pochodził z rodu Dawida, z miasta Betlejem, o czym świadczy jego genealogia, przytoczona w Ewangelii św. Mateusza. Był oblubieńcem i mężem Najświętszej Maryi Panny oraz opiekunem, przybranym ojcem Jezusa, Syna Bożego.

Ewangelie nie zanotowały żadnego słowa wypowieezianego przez Józefa. Określają go jako męża sprawiedliwego i ukazują jego bezwzględne i natychmiastowe posłuszeństwo poleceniom Boga, przekazanym Józefowi we śnie. Cały czas przebywał on niejako w cieniu swej małżonki i przybranego Syna, Jezusa, troszcząć się o ich byt materialny pracując jako stolarz i pełniąc funkcję ojca rodziny. Możemy zachwycić się jego cichością, pracowitością, odpowiedzialnością, otwartością na plany Boga i wiernościa Tym, których Bóg mu powierzył.

Święty Józef jest patronem mężczyzn, szczególnie małżonków i ojców rodzin, a także całych rodzin. Roztacza opiekę nad osobami i wspólnotami, które się jemu powierzają, starając się także o zaradzenie ich potrzebom materialnym. Wspomnienie liturgiczne św. Józefa przypada 19 marca.

 

Pozdrowienie św. Józefa

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, napełniony Bożymi łaskami. Pan z Tobą,

błogosławiony jesteś między sługami Bożymi i błogosławiony mniemany Syn twój, Jezus.

Święty Józefie opiekunie Syna Bożego, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Powierzenie rodziny św. Józefowi

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, opiekunie rodzin,

twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę.

Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny.

Powierzam ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam ci moje dzieci.

Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc,

uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina

osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen