Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze bardzie wiążą się z Kościołem i obdarzeni są szczególną mocą Ducha Świętego. (KKK 1285)

 

 

Bierzmowanie to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.  

 

Pamiątki bierzmowania

Przyjęcie sakramentu bierzmowania to bardzo ważny moment w życiu chrześcijanina. W tym radosnym dniu Duch Święty udziela Darów bierzmowanemu. My również możemy obdarzyć bierzmowanego pamiątką tej uroczystości w postaci kartki okolicznościowe lub albumiku pamiątkowego, dobrą książką lub odpowiednią ikoną. Zapraszamy.

Dary Ducha świętego: mądrość, rozum, umiejętność, rada, męstwo, pobożność, bojaźń Boża.

Zaproszenia na bierzmowanie

W domu, w rodzinie, bierzmowanie jest obchodzone mniej uroczyście niż chrzest św. czy I Komunia św, jednakże warto zaprosić na tę uroczystość najbliższych i wspólnie radować się dziękując Bogu za otrzymany Dar. 

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie." (Ga 5,22)