Chrystus, "siedząc po prawicy Ojca" i rozlewając Ducha Świętego na swoje Ciało, którym jest Kościół, działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego w celu przekazywania łaski. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, Eucharystia, bierzmowanie są fundamentami życia chrześcijańskiego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. ( KKK 1084,1210 )