Zaproszenia na bierzmowanie

W domu, w rodzinie, bierzmowanie jest obchodzone mniej uroczyście niż chrzest św. czy I Komunia św, jednakże warto zaprosić na tę uroczystość najbliższych i wspólnie radować się dziękując Bogu za otrzymany Dar. 

"Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie." (Ga 5,22)