Szatka do chrztu, chrzest

 

 Biała szata symbolicznie ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" i zmartwychwstał z Chrystusem. (KKK 1243)