I Komunia Święta

 

" Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności,

lecz będzie miał światło życia." (J 8,12)

 I Komunia święta     Komunia     świece

 

świece   Świece do I Komunii Św.

świece   Świece