Ty i ja spośród tysięcy mocno trzymamy się za ręce,

niezwykły dzień, doniosła chwila i szept nieśmiały: miły... miła...

Odtąd już razem zawsze i wszędzie. Tak miało być i tak niech będzie.

                                                 Bolesław Leśmian