Podkategorie

Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam" (Rdz2,18). Bóg daje mu niewiastę "ciało z jego ciała", to znaczy równą i najbliższą mu istotę jako pomoc, reprezentującą w ten sposób Boga, od którego pochodzi nasza pomoc. "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz2,24). Sam Pan wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność życia obojga, przypominając, jaki był na początku zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt19,6)  KKK 1605