Modlitwa o dary Ducha Świętego

 

Koronka składa się z 40 paciorków, 5 części po 7 koralików, plus 5 koralików na początku za krzyżykiem Trójcy św.

 

 Koronka do Ducha Świętego

 

Znak krzyża

Na pierwszym koraliku: Wierzę w Boga...

Na kolejnych trzech: Chwała Ojcu (3x)

 

I TAJEMNICA: Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus.

Najświętsza Maryjo Panno, Niepokalana Oblubienico Duche Świętego,

upraszaj nam łaskę serca otwartego na Ducha Świętego,

abyśmy tak jak Ty, przyjęli Go do swego życia.

***

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi (1x)

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (7x)

 

 II TAJEMNICA: Duch Święty spoczął na Jezusie podczas chrztu w Jordanie

 Duchu Święty odnawiaj w nas łaskę Chrztu Świętego.

Spraw, abyśmy, tak jak Jezus podczas chrztu w Jordanie, doświadczyli miłości Ojca.

Uzdolnij nas do miłości i poślij do innych, abyśmy Twoją miłość głosili swoim życiem.

***

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi (1x)

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (7x)

 

III TAJEMNICA: Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię.

 Duchu Święty, uzdolnij nas do znoszenia pustyni w drodze do naszej Ziemi Obiecanej.

Spraw, abyśmy trwali w Jezusie, bez którego nic nie możemy uczynić.

Kieruj naszym życiem według Twojej świętej woli.

***

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi (1x)

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (7x)

 

IV TAJEMNICA: Duch Święty zstąpił na Maryję i Apostołów trwających na modlitwie w Wieczerniku.

Duchu Święty, zstąp na cały Kościół i rozpal go ogniem swojej miłości.

Niech nasze serca zapłoną żarliwością o chwałę Pana, Boga Zastępów.

Umocnij słabych, prowadź zagubionych, obdarz swój Kościół jednością i pokojem.

***

Ześlij  Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi (1x)

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (7x)

 

V TAJEMNICA: Duch Święty działa w duszy sprawiedliwego.

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? (1Kor 3,16)

Duchu Święty zstąp na mnie, skrusz moje serce i przemień mnie.

Pragnę miłować Ciebie i być Tobie poddany we wszystkim.

Uczyń mnie ufnym i pokornym dzieckiem, całkowicie zdanym na Twoją łaskę.

***

Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi (1x)

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (7x)

 

MÓDLMY SIĘ:

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego,

daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen