św.Antoni z Padwy,różaniec

Różaniec składa się z medalika św. Antoniego i 13 paciorków.

 Koronka składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Maryjo i 13 Chwała Ojcu na pamiątkę 13 przywilejów, które św. Antoni otrzymał od Pana Boga. Te przywileje opiewa Hymn do św. Antoniego "Siquaeris" ułożony przez doktora św.Bonawenturę.

 

KORONKA DO ŚW. ANTONIEGO

 

- Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu

- Panie pośpiesz ku ratunkowi memu

Chwała Ojcu...

 

1. ŚMIERĆ

Chwalebny św. Antoni, który otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania zmarłych,

rozbudź moją duszę z oziębłości i pomóż mi prowadzić życie gorliwe i święte.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

2. BŁĄD

Święty Antoni, obdarzony mądrością, któy dzięki swej nauce

byłeś światłem dla Kościoła i dla świata,

oświeć moją duszę i otwórz ją na Bożą prawdę.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

3. UTRAPIENIE

Święty Antoni, zawsze pełen współczucia i wrażliwości,

ty przychodzisz z pomocą tym, którzy ciebie wzywają,

dopomóż mi w moich obecnych pottrzebach.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

4. CZART

Wspaniałomyślny św. Antoni, który otwierając się na Boże natchnienie,

poświęciłeś swoje życie Bogu, spraw, abym i ja umiał słuchać głosu Pańskiego.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

5. TRĄD ZNIKA

Święty Antoni, który zachowałeś doskonałą czystość serca, nie pozwól,

aby dusza moja została skalana grzechem i pomóż mi przeżyć życie w niewinności.

- Ojcze nasz, Zdrowaś MAryjo, Chwała Ojcu...

6. CHORZY BIORĄ UZDROWIENIE

Święty Antoni, za twoim wstawiennictwem tylu chorych otrzymało zdrowie,

wspomóż i mnie, abym doznał uzdrowienia z przewinien i złych skłonności.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

7. WZBURZONE MORZA CICHNĄ

Święty Antoni, który poświęciłeś się dla zbawienia braci i sióstr,

prowadź mnie po wzburzonym morzu tego życia

i dopomóż mi dotrzeć do portu życia wiecznego.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

8. OKOWY SPADAJĄ

Święty Antoni, ty zawsze rozumiałeś ludzkie nieszczęścia i zdołałeś uwolnić tylu skazańców,

wyproś mi łaskę uwolnienia od więzów grzechu, bym nie został przez Boga odrzucony na wieki.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

9. CZŁONKI ODRASTAJĄ

Święty cudotwórco, który posiadałeś dar uzdrawiania chorych,

nie pozwól mi odłączyć się od miłości Boga i jedności z Kościołem.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

10. ZGUBY SIĘ ZNAJDUJĄ

Niezawodny opiekunie ubogich, który pomagasz odnaleźć rzeczy zgubione,

spraw, bym nigdy przez grzech nie zgubił przyjaźni z Bogiem,

ale bym ją wiernie zachowywał przez całe życie.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

11. KAŻDY KTO Z WIARĄ PROSI

Najdroższy św. Antoni, ty wysłuchujesz wszystkich, którzy się do ciebie zwracają,

przyjmij z dobrocią także moją modlitwę i przedstaw ją Bogu, abym został wysłuchany.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

12. NIEBEZPIECZEŃSTWA NIKNĄ

Święty Antoni, ty byłeś niezmordowanym apostołem słowa Bożego,

spraw, abym potrafił dawać świadectwo mojej wiary słowem i przykładem życia.

- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

13. W POTRZEBACH STARANIE

Ukochany św. Antoni, który w Padwie masz swoje sanktuarium, zwróć oczy na mmoje potrzeby,

wstawiaj się za mną do Boga swoim cudownym językiem, abym dostapił wysłuchania i pociechy.

- Ojcze nasz, Zdrowa Maryjo, Chwała Ojcu...

 

Upadam przed Tobą na kolana, o Najchwalebniejszy Cudotwórco, św.Antoni.

Bóg powierzył ci skarby swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł czerpać dla dobra tych,

którzy ciebie kochają. Uwielbiam Boga i dzięki Jemu składam za te trzynaście szczególnych

łask i przywilejów, którymi i ja niegodny, chciałem Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą.

Przede wszystkim zaś błagam Ciebie o łaskę, bym mógł umrzeć na łonie Matki naszej, Kościoła Świętego,

zaopatrzony Świętymi Sakaramentami.

 

Święty Antoni Padewski, módl się za nami.