św.Franciszek z Asyżu,różaniec,modlitwa

Różaniec składa się z medalika i 17 paciorków

 KORONKA DO ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

 

Na pierwszym paciorku:

O chwalebny święty Franciszku, który dobrowolnie się zrzekłeś wszystkich wygód i bogactw,

żeby wieść bardziej doskonalsze życie w ubóstwie i naśladowaniu Chrystusa,

wyjednaj nam łaskę odrzucania wszystkich marności tego świata,

abyśmy zabezpieczyli sobie wieczne Skarby w niebie.

Chwała Ojcu...

Na drugim paciorku:

O chwalebny święty Franciszku, który w ciągu całego życia płakałeś nad męką Zbawiciela,

a najbardziej gorliwie pracowałeś dla zbawienia dusz. Wyjednaj proszę łaskę,

abym płakał nad sobą, kiedy zgrzeszę i nad tymi, którzy ukrzyżowali Pana Jezusa Chrystusa.

Wyproś łaskę, abyśmy mogli dołączyć do tych, którzy wiecznie sławią Boże Miłosierdzie. 

Chwała Ojcu... 

Na medaliku łączniku:

 O chwalebny święty Franciszku, który umiłowałeś ponad wszystko cierpienia i krzyże, zasłużyłeś,

aby mieć na swoim ciele cudowne stygmaty, przez które stałeś się żywym obrazem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Wyjednaj nam, prosimy łaskę, abyśmy cierpliwie, pokornie i cicho znosili cierpienia i krzyże ciała

i przez to zasłużyli na pociechę, którą Pan Jezus obiecał wszystkim, którzy płaczą.

"Jeżeli bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy.

Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim i królować będziemy.

Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze".

Módl się za nami, święty Franciszku, abyśmy mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej koronce.

Módl się za nami, szczególnie, żebysmy otrzymali łaskę wytrwania, łaskę świętej śmierci i szczęśliwej wieczności.

Na 5 częściach po 3 paciorki każda:

 Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

 

Na zakończenie

Modlitwa św.Franciszka z Asyżu:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,

abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło tam, gdzie panuje mrok;

Radość tam, gdzie panuje smutek;

Spraw abyśmy mogli,

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości, co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie;

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen